Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. På uppdrag av Försvarsmakten utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen. Läs mer om patrullhund på svenska brukshundklubbens hemsida.


Distriktmästerskap

2017

  1. Huset Elliots Jota – Katarina Antonsen (Sundsvalls Brukshundklubb)
  2. Memorix Årka – Susanne Lindholm (Örnsköldsviks Brukshundklubb)
  3. Kogaråsens Trixa – Kristina Bolden (Kramfors Brukshundklubb)
  4. Terahof Eagle Eye – Ann-Sofie Halvarsson (Sundsvalls Brukshundklubb)

Läs hela resultatlistan för DM i Patrullhund 2017 anordnad av Härnösands BK.


Försvarsmaktsmästerskap

12-14 augusti 2016

MND deltog med två ekipage

  • Fia Halvarsson med Gissmo: 4:e plats
  • Lovisa Dahne med Odd: 29 plats

Stort grattis och bra jobbat!

Patrull

Gunnel Crona
Britt-Marie Thunborg