Tjänstehundar är uppdelade i Patrullhund och Räddningshund