MELLANNORRLANDSDISTRIKTETS DM-REGLER GÄLLANDE FRÅN ÅR 2019
Reglerna godkända vid distriktsmöte 16 mars 2019.

1. Bruksgrenar
DM i bruks arrangeras som officiell tävling i elitklass för grupperna, spårhund, sökhund, rapporthund, patrullhund och skyddshund.
Titeln ”DM-mästare” i respektive grupp erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst betyget godkänd.

2. IGP
DM i IGP / BSL arrangeras som officiell tävling i klass 3.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst 70, 70, 70

3. Lydnadsklass
DM i lydnadsklass arrangeras som officiell tävling i klass 3.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst ett 2: a pris.

4. Försvarsmaktshund
DM för försvarsmaktshund är uttagning till SM.
DM reglerna skall följa aktuella SM-regler.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och klarat krav för SM-plats.
SM-plats erhålls om kraven uppfyllts för ettan och tvåan kommer på reservplats.

5. I DM skall föraren representera den klubb som normalt representeras vid officiella tävlingar
i respektive gren.
I DM i bruks, lydnad, patrullhund, försvarsmaktshund och räddningshund får alla medlemmar i lokalklubb i SBK:s Mellannorrlandsdistrikt delta.

6. Arrangör för respektive DM utses senast 1/3 varje år av tävlingssektorn eller styrelsen. Vid samtliga grenar, gäller officiella regler.

7. Anmälningsavgiften skall vara samma som för officiellt prov i bruksgrupperna och lydnadsklass. Anmälningsavgifterna tillfaller arrangerande klubb som står för kostnaderna för domare, figuranter m fl.

8. Vid årsmötet varje år utdelas medaljer och blommor till distriktsmästaren i respektive gren,
Vilket bekostas av distriktet.

För bruksprovs kommitteen 2018-12-04
Gunilla Sjölund, Anki Andremo, John-Åke Andersson
Beslutat distriktets årsmöte 2019-03-16
Reviderat distriktets styrelsemöte 2019-09-24

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Viktig information kring SBK tävling

Vi har nu bett konstruktören för nuvarande SBK Tävling att stänga de tävlingar/prov som är öppna för anmälan från februari och framåt år 2020. Dessa tävlingar/prov kommer då att hamnar i läge godkända och publicerade, men går inte att  anmäla sig till, så ska de förbli tills att arrangören själv går in och öppnar dessa för anmälan. Vi låter alltså januaris tävlingar/prov 2020 vara öppna för anmälan redan nu, men resten är bara publicerade.

Allt detta har ju att göra med de nya betalningsrutinerna som kommer att finnas i nya tävlingssystemet.

Denna information har ni fått tidigare: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/10/nytt-tavlingssystem-nya-betalningsrutiner/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Viktig information kring SBK tävling

Remisstid för nya regler

Nu går de allmänna reglerna för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ut på remiss. Vänligen se till att era underliggande klubbar får del av denna information.

Dessa regler gäller för samtlig utställnings-, prov-, tävlings- och beskrivningsverksamhet som anordnas av SKK och till SKK anslutna

läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Dessa regler gäller i femårsperioder och beslutas av SKKs Centralstyrelse (CS).

Den nuvarande versionen av de allmänna reglerna gäller till och med 2021-12-31. Nästa version kommer att gälla från 2022-01-01 till 2026-12-31, förutom för vissa jaktprovsregler där perioden löper från 2022-07-01 till 2027-06-30.

De allmänna reglerna innefattar regleringar som är generella för alla SKKs verksamheter och måste därmed vara utformade i enlighet med detta ändamål. De av CS fastställda allmänna reglerna ska ingå i sin helhet i samtliga regelverk för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar inom SKK-organisationen.

Du finner de nu gällande allmänna reglerna på sidorna som är numrerade 5-10 (efter supplementet) via denna länk:

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/utstallningsoch-championatregler-t35.pdf

Ett förslag till de reviderade allmänna reglerna kommer att remissbehandlas inom SKK-organisationen under 2020.

Dock finns det redan idag möjlighet för alla läns-, special och avtalsanslutna klubbar inom SKK-organisationen att lämna förslag på förändringar av de allmänna reglerna. Det kan röra sig om ändringar i sakfrågor men även förslag på förtydliganden som gör reglerna enklare att förstå och texten mer tillgänglig. Dessa förslag kommer att ligga till grund för det förslag om reviderade allmänna regler som ska gå ut på remiss 2020.

Vill er klubb lämna några synpunkter på de allmänna reglerna?

Maila era synpunkter till tavling@brukshundklubben.se senast den 15 december 2019.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Remisstid för nya regler

Träningstävling specialsök med röd kong

Lördagen den 9 november arrangerar distriktet och Härnösands BK en träningstävling i specialsök, Röd Kong.
Anmälan kostar 100 kronor.
Här kan du läsa mer:

PM till de tävlande avseende tävling i Kongsök Härnösands BK 9 november 2019

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Träningstävling specialsök med röd kong

Glöm inte att publicera domare i SBK tävling

Nu är höstens tävlingssäsong i full gång och UG lydnad vill gärna påminna alla arrangörer av lydnadstävlingar om att domare numera ska publiceras i SBK tävling innan anmälningstiden för tävlingen gått ut. Saknas domare vid anmälningstidens utgång eller om det blir domarbyte ska detta skyndsamt publiceras i SBK tävling.

Läs gärna mer i Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar som ni hittar i högerkolumnen på denna länk:

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/regler-lydnad/

Publicerat i Okategoriserade, Tävling | Kommentarer inaktiverade för Glöm inte att publicera domare i SBK tävling

Nytt tävlingssystem – nya betalningsrutiner

Svenska Brukshundklubben håller på att ta fram ett nytt tävlingssystem som ska ersätta SBK Tävling. Här kan du läsa mer.

 

Publicerat i Okategoriserade, Tävling | Kommentarer inaktiverade för Nytt tävlingssystem – nya betalningsrutiner

Inbjudan till domare

KONFERENS FÖR DOMARE OCH TÄVLINGSLEDARE LYDNADSKLASS DEN 26/10 2019
Även blivande tävlingsledare är välkomna
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb
Tid 10:00-16:00
Anmälan till tas@sbkmellannorrland.org
Senast 19/10 2019

Läs mer: Inbjudan-domare-och-TL.pdf

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till domare

Grattis till DM mästaren Eva Jakob

15/6 spår, Timrå
DM Mästare
Eva Jakob med Storlurs Chilli, Timrå BHK, 585,5 poäng

Eva Jakob med Storlurs Chilli,

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Grattis till DM mästaren Eva Jakob

Material från regelrevideringskonferensen RAS/RUS

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för.

Genom att förbereda regelrevideringen och planera i god tid kommer beslutsgången att bli tydlig. Alla som vill vara med och påverka kan se när och hur man kan tycka till om nuvarande regler i vår tidsplan. Syftet är att det nya regelförslaget till 2022 ska bli väl förankrat bland de aktiva i landet.

Just nu är de första regelförslagen ute på remiss hos klubbar och distrikt. Alla som vill påverka förslagen som är lagda kan göra detta genom sin klubb. Vi rekommenderar alla klubbar att ha möten om regelrevideringen för att få reda på sina medlemmars åsikter och kunna föra dessa vidare till oss.-
Här presenterar vi material från regelrevideringskonferensen MH MT  och  Utställning i februari som Margaretha Carlsson och  Gunnel Crona deltog på.

Bil. 1 Konflikthantering presentation AH

MH-MT per ras-år

Sammanställning enkät MH-beskrivare jan-18

Bil. 4 Sammanställning enkät MH-testledare jan-18

Bil. 5 Sammanställning synpunkter MH och MT hemsidan ht-2018

Bil. 6 Presentation exteriör och utställning

Bil. 7 Uthållighetsprov (UHP)

Bil. 8 Sammanfattning revideringshelgen UGM

Bil. 9 Sammanfattning diskussioner UGE_UGA

Bil. 10 Minnesanteckningar avslutning

Utförandeanvisningar MH 20190130 gällande 

 

Publicerat i Mental, Okategoriserade, Rasutveckling, Utställning | Kommentarer inaktiverade för Material från regelrevideringskonferensen RAS/RUS

Dags att ansöka om utställning 2021

Nu är det dock dags att planera för utställningarna under 2021. Ansökningarna från distrikt och rasklubbar ska vara kansliet tillhanda senast den 1 augusti 2019. Lokalklubbar söker liksom tidigare via sitt distrikt, och lokalklubbarnas ansökningar ska vara distrikten tillhanda senast den 15 juli 2019.
För mer information och anmälan för att arrangera utställning,
kontakta Margaretha Carlsson som är distriktets utställningsansvarige
fancymore.mc@gmail.com

På hemsidan finns mer information om ansökningsförfarandet och vilka sista datum som gäller. På hemsidan finns även ansökningsblanketten för lokalklubbar till distrikten, samt ansökningsformuläret för distrikt och rasklubbar.

Länk till sidan: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/utstallning/funktioner/arrangor-utstallning/att-ansoka-om-utstallning/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Dags att ansöka om utställning 2021