Distriktets klubbar kan beställa träningsledarkort för sina medlemmar som leder kurser och träningar i skog och mark under hundförbudstiden.

Aktuellt

Tävlingssektorn inom distriktet arbetar främst med lydnadsprov och bruksprov.

Vi välkomnar alla frågor och funderingar som du kan ha. Meddela gärna även om du saknar något på denna sida. Information om startavgifter, hur man anmäler hittar du här och samtliga tävlingar i distriktet finns i SBK Tävling. Där finns även lathund för att administrera tävlingar, skapa konto samt hur man anmäler till tävling.

Tjänsgöringsrapporter från tävling ska skickas till distriktsansvarig inom tävlingssektorn.

Rapporten kan antingen skickas per post eller bifoga den i ett mail.

Bruks och Lydnad