Ordförande

Anki Andremo, Sundsvall BK
070 3470107

Vice ordförande

Pether Öhlén, Härnösand BK

Sekreterare

Lilian Berglund, Timrå BK

Kassör

Lennart Högel, Härnösands BK

Ledamot

Malin  Nimrodsson, Örnsköldsvik BK

Suppleant

Arne Näsholm, Kramfors BK
070-637 17 76

Suppleant

Lena Oscarsson, Östersunds BK

Revisorer och revisorssuppleant

Revisor, 1 år            

Heléne Eliasson, Timrå BK  

Omval

Revisor, 1 år 

Gunnel Crona, Härnösands BK 

Nyval

Suppleant, 1 år   

Annelie Olsson, Njurunda BK     

Omval

(Enligt nya stadgarna §9 numera bara en suppleant)