Ordförande 1 år

Anki Andremo, Sundsvall BK
070 3470107

Vice ordförande

Lena Funseth-Norberg Sundsvalls BK

Sekreterare

Lilian Berglund, Timrå BK

Kassör

Linda Jansson Sundsvalls BK

Ledamot

Malin  Nimrodsson, Örnsköldsvik BK

Suppleant

Arne Näsholm, Kramfors BK
070-637 17 76

Suppleant

Lena Oscarsson, Östersunds BK

Revisorer och revisorssuppleant

Revisor, 1 år            

Heléne Eliasson, Timrå BK  

Omval

Revisor, 1 år 

Marie Norén, Sollefteå BK 

Nyval

Suppleant, 1 år   

Annelie Olsson, Njurunda BK     

Omval

(Enligt nya stadgarna §9 numera bara en suppleant)