Svenska Brukshundklubben arbetar med att i framtiden få specialsök godkänt som en officiell provform. Här kan du läsa mer om specialsök och om vårt arbete.

Kongressen uppdrog 2017 till Förbundsstyrelsen (FS) att arbeta för att införa specialsök inom Svenska Brukshundklubben. För att utreda förutsättningarna för detta, bland annat i förhållande till Nose Work, tillsatte FS en arbetsgrupp. Denna grupp slutredovisade sitt uppdrag våren 2018.

Mot bakgrund av det redovisade resultatet, och i linje med arbetsgruppens rekommendation, beslutade FS att gå vidare med att ta fram regler för en meriterande provform i specialsök. Uppdraget hanteras inom ramen för ett projekt som löper till 2022. Projektet leds av en grupp som består av Ola Folkesson (projektledare), Peder Nimrodsson, Susanne Kihl, Dag Brück, Maria Lundin och Janna Myhre (förbundskansliet).

Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat. Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.


Specialsök

Agneta Hjelm Östersunds BK