Alla kostnadsersättningar ska vara distriktet tillhanda senast 30 dagar efter aktivitet/arrangemang.

Inga andra typer av kvitton, papper eller dylikt godkänns som reseräkning om ingen förfrågan har kommit distriktet tillhanda innan aktivitet, så godkänns inga reseräkningar, kvitton eller andra kostnader.