• Distriktet ansvarar för utbildning av utställningsansvariga i klubbarna. Det sker ungefär vartannat år.
  • Utbildning av ringsekreterare sker löpande när behov finns.
  • Ansökan om utställning ska vara distriktet tillhanda senast den 15 oktober, tre år i förväg. Ansökan 2016 gäller för 2019 o.s.v.
  • Resultatlista sändes till distriktet omgående när klubben har haft sin utställning.
  • Gäller officiella utställningar.
Utställning

Margareta (Meta) Carlsson, Timrå BK