Kontaktpersoner i distriktet

STYRELSEN                                                             

Ordförande                                                                    
Anki  Andremo ,  Sundsvalls BK 

Vice ordförande
Lena Funseth-Norberg, Sundsvalls BK   

Sekreterare                                                                    
Lilian Berglund, Timrå BK

Kassör 
Linda Jansson, Sundsvalls BK 

Ledamot
Malin Nimrodsson Ögren, Ö-viks BK  

Suppleant 
Arne Näsholm, Kramfors BK   
070-637 17 76                                 

Suppleant   
Lena Oskarsson, Österunds BK 

KOMMITTÉER

Utbildning (HUS)
Carina Norberg, Härnösand BK
Lena Funseth-Norberg, Sundsvalls BK

Mental (RUS)
Margaretha Carlsson
070 651 00 34

Utställning (RUS)                            
Margareta (Meta) Carlsson, Timrå BK
070 651 00 34

Rallylydnad

Eva Eriksson, Timrå BK 070 573 54 77

Tävling
Anki Andremo Sundsvalls BK
070-347 01 07

Tjänstehund – Räddning
Linda Jansson, Sundsvalls BK

Tjänstehund – Patrull
Britt-Marie Thunborg 070 559 34 98

Specialsök
Agneta Hjelm 070 652 22 81

Domaransvarig
Anki Andremo, Sundsvalls BK

Webbmaster