Styrelsen har beslutat att inte debitera medlemsavgift för 2:a kvartalet