Prov- och tävlingsverksamhet ställs in med några få undantag Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är […]