Kursplan-SBK-instruktr-Rallylydnad

( Med reservation för eventuella ändringar pga kvarstående corona restriktioner.)

Mål: att efter fullgjord utbildning ha kompetens att hålla kurs rallylydnadens i alla fyra klasserna.

Förkunskaper: SBK utbildade instruktörer.

Kursen omfattar: ca 40 studietimmar á 45 minuter.
Kurstillfällen: 31/1 18:00 – 21:00 upptaktsträff via zoom.
27/2, 6/3, 3/4, 8/5 alla gånger 9:00 – 17:00.
+ datum för examination som fastställs på första träffen.

Kursplats: kan variera beroende på deltagarnas hemma klubbar.

Antal platser: minst 4 max 9 st. Finns mer intresse kan ytterligare kurs startas.

Kostnad: 2 500 – 3 500 kr beroende på antal deltagare i kursavgiften ingår kurslitteratur, lunch och fika.

Kursledare: Carina Norberg, sbk-lärare rallylydnad.
Anmälan: senast 15/1 2021 till c-norberg@telia.com
En månad innan kursstart är anmälan bindande.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed