Med anledning av regeringens nya förbud kring allmänna sammankomster ställer Svenska Brukshundklubben (SBK) in all prov- och tävlingsverksamhet med omedelbar verkan.
Vidare avråder SBK från all verksamhet som bygger på fysiska träffar.

De förbud och restriktioner som nu råder i Sverige är tydliga. Inga allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Svenska Kennelklubben har meddelat att inom klubbverksamheten ska även funktionärer räknas in i detta antal. De lokala allmänna råden uppmanar till att bara träffa den närmaste familjen.

Under dessa förhållanden, och för att bidra till minskad smittspridning, har SBK:s förbundsstyrelse beslutat att med omedelbar verkan ställa in all prov- och tävlingsverksamhet där det registreras officiella resultat. Detta gäller tills annat besked ges.

Svenska Kennelklubben har beslutat att all verksamhet som samlar fler än åtta personer (inklusive funktionärer) ska ställas in 24 november-31 december 2020. På de platser där lokala allmänna råd gäller, avråder SBK från verksamhet som bygger på fysiska träffar.

Smittläget i Sverige är nu mycket allvarligt och förutsättningarna för vårt sätt att leva med covid-19 skiftar från dag till dag. Följ utvecklingen och restriktionerna nogsamt, anpassa verksamheterna, ha förståelse och värna om varandra.

Länkar:

Folkhälsomyndighetens information om lokala allmänna råd (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/)

 

Information från regeringen om ytterligare åtgärder för att hejda smittspridningen (https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/ytterligare-atgarder-for-att-hejda-smittspridningen/)

 

Information från SKK om max åtta personer från 24 november (https://skk.se/sv/nyheter/2020/11/max-atta-personer-fran-24-november/)

 

Information från SKK om klubbverksamhet hösten 2020 (https://skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/)

 

Aktuell information om coronaläget på brukshundklubben.se (https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/)

 

Categories:

Tags:

Comments are closed