Sedan sommaren har Svenska Brukshundklubben arbetat med att utveckla ett nytt, bättre system för SBK Tävling. Det arbetet är för tillfället pausat på grund av oenigheter med den nya leverantören.

Svenska Brukshundklubben är mån om att SBK Tävling ska vara ett system som är enkelt att använda och funktionellt både för arrangörer och tävlande. Då systemet börjar få några år på nacken beslutade vi under 2019 att starta utvecklingen av ett nytt.

Tanken var att kunna lansera det nya systemet under våren 2020, men på grund av oenigheter med den nya leverantören har vi blivit tvungna att pausa projektet. I nuläget kan vi inte sia om när det nya systemet kan tas i bruk, men vårt nuvarande system fortsätter att rulla som tidigare.

Här kan du läsa mer:
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/12/utvecklingen-av-sbk-tavling-pausad/

Categories:

Tags:

Comments are closed