Sedan sommaren har Svenska Brukshundklubben arbetat med att utveckla ett nytt, bättre system för SBK Tävling. […]