MELLANNORRLANDSDISTRIKTETS DM-REGLER GÄLLANDE FRÅN ÅR 2019
Reglerna godkända vid distriktsmöte 16 mars 2019.

1. Bruksgrenar
DM i bruks arrangeras som officiell tävling i elitklass för grupperna, spårhund, sökhund, rapporthund, patrullhund och skyddshund.
Titeln ”DM-mästare” i respektive grupp erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst betyget godkänd.

2. IGP
DM i IGP / BSL arrangeras som officiell tävling i klass 3.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst 70, 70, 70

3. Lydnadsklass
DM i lydnadsklass arrangeras som officiell tävling i klass 3.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst ett 2: a pris.

4. Försvarsmaktshund
DM för försvarsmaktshund är uttagning till SM.
DM reglerna skall följa aktuella SM-regler.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och klarat krav för SM-plats.
SM-plats erhålls om kraven uppfyllts för ettan och tvåan kommer på reservplats.

5. I DM skall föraren representera den klubb som normalt representeras vid officiella tävlingar
i respektive gren.
I DM i bruks, lydnad, patrullhund, försvarsmaktshund och räddningshund får alla medlemmar i lokalklubb i SBK:s Mellannorrlandsdistrikt delta.

6. Arrangör för respektive DM utses senast 1/3 varje år av tävlingssektorn eller styrelsen. Vid samtliga grenar, gäller officiella regler.

7. Anmälningsavgiften skall vara samma som för officiellt prov i bruksgrupperna och lydnadsklass. Anmälningsavgifterna tillfaller arrangerande klubb som står för kostnaderna för domare, figuranter m fl.

8. Vid årsmötet varje år utdelas medaljer och blommor till distriktsmästaren i respektive gren,
Vilket bekostas av distriktet.

För bruksprovs kommitteen 2018-12-04
Gunilla Sjölund, Anki Andremo, John-Åke Andersson
Beslutat distriktets årsmöte 2019-03-16
Reviderat distriktets styrelsemöte 2019-09-24

Categories:

Tags:

Comments are closed