Vi har nu bett konstruktören för nuvarande SBK Tävling att stänga de tävlingar/prov som är öppna för anmälan från februari och framåt år 2020. Dessa tävlingar/prov kommer då att hamnar i läge godkända och publicerade, men går inte att  anmäla sig till, så ska de förbli tills att arrangören själv går in och öppnar dessa för anmälan. Vi låter alltså januaris tävlingar/prov 2020 vara öppna för anmälan redan nu, men resten är bara publicerade.

Allt detta har ju att göra med de nya betalningsrutinerna som kommer att finnas i nya tävlingssystemet.

Denna information har ni fått tidigare: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/10/nytt-tavlingssystem-nya-betalningsrutiner/

Categories:

Tags:

Comments are closed