Vi har nu bett konstruktören för nuvarande SBK Tävling att stänga de tävlingar/prov som är öppna […]