Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för.

Genom att förbereda regelrevideringen och planera i god tid kommer beslutsgången att bli tydlig. Alla som vill vara med och påverka kan se när och hur man kan tycka till om nuvarande regler i vår tidsplan. Syftet är att det nya regelförslaget till 2022 ska bli väl förankrat bland de aktiva i landet.

Just nu är de första regelförslagen ute på remiss hos klubbar och distrikt. Alla som vill påverka förslagen som är lagda kan göra detta genom sin klubb. Vi rekommenderar alla klubbar att ha möten om regelrevideringen för att få reda på sina medlemmars åsikter och kunna föra dessa vidare till oss.-
Här presenterar vi material från regelrevideringskonferensen MH MT  och  Utställning i februari som Margaretha Carlsson och  Gunnel Crona deltog på.

Bil. 1 Konflikthantering presentation AH

MH-MT per ras-år

Sammanställning enkät MH-beskrivare jan-18

Bil. 4 Sammanställning enkät MH-testledare jan-18

Bil. 5 Sammanställning synpunkter MH och MT hemsidan ht-2018

Bil. 6 Presentation exteriör och utställning

Bil. 7 Uthållighetsprov (UHP)

Bil. 8 Sammanfattning revideringshelgen UGM

Bil. 9 Sammanfattning diskussioner UGE_UGA

Bil. 10 Minnesanteckningar avslutning

Utförandeanvisningar MH 20190130 gällande 

 

Tags:

Comments are closed