Det har kommit nya anvisningar för anordning av lydnadstävling