Ansökan från lokalklubb och rasklubb till distrikt är senast den 15 juli 2018 för utställning år […]