Från och med den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning att gälla i samtliga EU-länder. […]