Denna konferens är främst till för distriktets domare men övriga intresserade så som tävlingsledare, figuranter och […]