Reseräkning

Reseräkning MND för distriktets förtroendevalda.

Alla kostnadsersättningar ska vara distriktet tillhanda senast 30 dagar efter aktivitet/arrangemang.

INGA andra typer av kvitton, papper e.dy. godkänns som reseräkning.

OM ingen förfrågan har kommit distriktet tillhanda INNAN aktivitet, så godkänns inga reseräkningar, kvitton eller andra kostnader.