Specialsök

Specialsök

Mellannorrlandsdistriktet har startat en sektor för Specialsök.
Den består av
Pether Öhlén, Härnösands BK
Ulle Liukkonen, Timrå BK
Fabbe Fahlberg, Sundsvalls BK
Tomas  Gustafsson, Örnsköldsvik BK

 

Svenska Brukshundklubben arbetar med att i framtiden få specialsök godkänt som en officiell provform. Här kan du läsa mer om specialsök och om vårt arbete.

Bakgrund

Kongressen uppdrog 2017 till Förbundsstyrelsen (FS) att arbeta för att införa specialsök inom Svenska Brukshundklubben.

För att utreda förutsättningarna för detta, bland annat i förhållande till Nose Work, tillsatte FS en arbetsgrupp. Denna grupp slutredovisade sitt uppdrag våren 2018.

Mot bakgrund av det redovisade resultatet, och i linje med arbetsgruppens rekommendation, beslutade FS att gå vidare med att ta fram regler för en meriterande provform i specialsök. Uppdraget hanteras inom ramen för ett projekt som löper till 2022. Projektet leds av en grupp som består av Ola Folkesson (projektledare), Peder Nimrodsson, Susanne Kihl, Dag Brück, Maria Lundin och Janna Myhre (förbundskansliet).

Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.

Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

Nose Work är en variant av specialsök där hunden söker efter olika hydrolat (eukalyptus, lavendel och lagerblad). Svenska Nose Work Klubben ansvar för officiella tävlingar i Nose Work. Brukshundklubben har inget intresse av att ta fram en konkurrerande tävlingsform. Vårt prov ska därför ha ett annat syfte, i linje med ovanstående beskrivning, och istället komplettera verksamheten inom specialsök.

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

Etikett

Projektgruppen förordar att röd Kong Classic används som träningsämne (etikett), dvs det som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att ämnet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten. Därmed är det lämpligt att även Brukshundklubben använder samma ämne.