Brukshundklubben har nu tagit fram en helt ny utbildning för tävlingsledare i lydnad som går att genomföra på distans via SBK Utbildning

Bakgrund

Tanken med att göra om utbildningen för tävlingsledare i lydnad är att fler ska få möjlighet att utbilda sig och att man inte ska behöva vänta på att en kurs med flera deltagare startar. Det möjliggörs genom att utbildningen genomförs på distans via webben.

 

I den nya utbildningen kan arrangören välja att genomföra en utbildning för endast en deltagare eller för en grupp av deltagare. Eftersom möjligheten att utbilda enskilda deltagare införs hoppas vi kunna utbilda fler tävlingsledare i lydnad kontinuerligt.

 

Start för utbildningen

Den nya utbildningsplanen gäller alla tävlingsledarutbildningar i lydnad som arrangeras från och med den 15 maj 2020.

 

Läs mer

Du kan läsa mer om den nya utbildningen och se hela kursplanen här:

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/lydnadsprov/funktioner/tavlingsledare-lydnadsprov/

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Brukshundklubben har nu tagit fram en helt ny utbildning för tävlingsledare i lydnad som går att genomföra på distans via SBK Utbildning

Patrullhundskurs Internat i Härnösand

Informationsmöte och anlagstest

Lördag 29/ 2 kl. 09.00
Härnösands brukshundklubb

Söndag 1/3 kl. 09.00

Östersunds brukshundklubb
Anmälan kan ske till Gunnel Crona tel: 070-205 66 12

 

Traditionell Patrullhundkurs i Brunflo

Informationsmöte
Söndag 15 mars kl.18
Kronvägen 3 Gällö

Anlagstest:
Anlagstest 26 april kl. 11 i Gällö.
Anmälan kan ske till Iris Jakob  tel: 070 249 63 31

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar till Årsmötet 14 mars 2020

Dagordning årsmöte 14 mars 2020

Kallelse till årsmöte 14 mars 2020

röstlängd årsmöte 14 mars 2020

Verksamhetsberättelse SBK MND 2020

budget årsmöte 2020

Valberedningens förslag MND 2020 Revisionsberättelse MND 2019

Revisionsberättelse MND 2019

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöteshandlingar

Utveckling av SBK-tävling pausad

Sedan sommaren har Svenska Brukshundklubben arbetat med att utveckla ett nytt, bättre system för SBK Tävling. Det arbetet är för tillfället pausat på grund av oenigheter med den nya leverantören.

Svenska Brukshundklubben är mån om att SBK Tävling ska vara ett system som är enkelt att använda och funktionellt både för arrangörer och tävlande. Då systemet börjar få några år på nacken beslutade vi under 2019 att starta utvecklingen av ett nytt.

Tanken var att kunna lansera det nya systemet under våren 2020, men på grund av oenigheter med den nya leverantören har vi blivit tvungna att pausa projektet. I nuläget kan vi inte sia om när det nya systemet kan tas i bruk, men vårt nuvarande system fortsätter att rulla som tidigare.

Här kan du läsa mer:
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/12/utvecklingen-av-sbk-tavling-pausad/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Utveckling av SBK-tävling pausad

Årsmöte

Kallelse till årsmöte 14 mars 2020

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte

DM-regler gällande från 2019

MELLANNORRLANDSDISTRIKTETS DM-REGLER GÄLLANDE FRÅN ÅR 2019
Reglerna godkända vid distriktsmöte 16 mars 2019.

1. Bruksgrenar
DM i bruks arrangeras som officiell tävling i elitklass för grupperna, spårhund, sökhund, rapporthund, patrullhund och skyddshund.
Titeln ”DM-mästare” i respektive grupp erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst betyget godkänd.

2. IGP
DM i IGP / BSL arrangeras som officiell tävling i klass 3.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst 70, 70, 70

3. Lydnadsklass
DM i lydnadsklass arrangeras som officiell tävling i klass 3.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst ett 2: a pris.

4. Försvarsmaktshund
DM för försvarsmaktshund är uttagning till SM.
DM reglerna skall följa aktuella SM-regler.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och klarat krav för SM-plats.
SM-plats erhålls om kraven uppfyllts för ettan och tvåan kommer på reservplats.

5. I DM skall föraren representera den klubb som normalt representeras vid officiella tävlingar
i respektive gren.
I DM i bruks, lydnad, patrullhund, försvarsmaktshund och räddningshund får alla medlemmar i lokalklubb i SBK:s Mellannorrlandsdistrikt delta.

6. Arrangör för respektive DM utses senast 1/3 varje år av tävlingssektorn eller styrelsen. Vid samtliga grenar, gäller officiella regler.

7. Anmälningsavgiften skall vara samma som för officiellt prov i bruksgrupperna och lydnadsklass. Anmälningsavgifterna tillfaller arrangerande klubb som står för kostnaderna för domare, figuranter m fl.

8. Vid årsmötet varje år utdelas medaljer och blommor till distriktsmästaren i respektive gren,
Vilket bekostas av distriktet.

För bruksprovs kommitteen 2018-12-04
Gunilla Sjölund, Anki Andremo, John-Åke Andersson
Beslutat distriktets årsmöte 2019-03-16
Reviderat distriktets styrelsemöte 2019-09-24

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DM-regler gällande från 2019

Viktig information kring SBK tävling

Vi har nu bett konstruktören för nuvarande SBK Tävling att stänga de tävlingar/prov som är öppna för anmälan från februari och framåt år 2020. Dessa tävlingar/prov kommer då att hamnar i läge godkända och publicerade, men går inte att  anmäla sig till, så ska de förbli tills att arrangören själv går in och öppnar dessa för anmälan. Vi låter alltså januaris tävlingar/prov 2020 vara öppna för anmälan redan nu, men resten är bara publicerade.

Allt detta har ju att göra med de nya betalningsrutinerna som kommer att finnas i nya tävlingssystemet.

Denna information har ni fått tidigare: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/10/nytt-tavlingssystem-nya-betalningsrutiner/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Viktig information kring SBK tävling

Remisstid för nya regler

Nu går de allmänna reglerna för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ut på remiss. Vänligen se till att era underliggande klubbar får del av denna information.

Dessa regler gäller för samtlig utställnings-, prov-, tävlings- och beskrivningsverksamhet som anordnas av SKK och till SKK anslutna

läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Dessa regler gäller i femårsperioder och beslutas av SKKs Centralstyrelse (CS).

Den nuvarande versionen av de allmänna reglerna gäller till och med 2021-12-31. Nästa version kommer att gälla från 2022-01-01 till 2026-12-31, förutom för vissa jaktprovsregler där perioden löper från 2022-07-01 till 2027-06-30.

De allmänna reglerna innefattar regleringar som är generella för alla SKKs verksamheter och måste därmed vara utformade i enlighet med detta ändamål. De av CS fastställda allmänna reglerna ska ingå i sin helhet i samtliga regelverk för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar inom SKK-organisationen.

Du finner de nu gällande allmänna reglerna på sidorna som är numrerade 5-10 (efter supplementet) via denna länk:

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/utstallningsoch-championatregler-t35.pdf

Ett förslag till de reviderade allmänna reglerna kommer att remissbehandlas inom SKK-organisationen under 2020.

Dock finns det redan idag möjlighet för alla läns-, special och avtalsanslutna klubbar inom SKK-organisationen att lämna förslag på förändringar av de allmänna reglerna. Det kan röra sig om ändringar i sakfrågor men även förslag på förtydliganden som gör reglerna enklare att förstå och texten mer tillgänglig. Dessa förslag kommer att ligga till grund för det förslag om reviderade allmänna regler som ska gå ut på remiss 2020.

Vill er klubb lämna några synpunkter på de allmänna reglerna?

Maila era synpunkter till tavling@brukshundklubben.se senast den 15 december 2019.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Remisstid för nya regler

Träningstävling specialsök med röd kong

Lördagen den 9 november arrangerar distriktet och Härnösands BK en träningstävling i specialsök, Röd Kong.
Anmälan kostar 100 kronor.
Här kan du läsa mer:

PM till de tävlande avseende tävling i Kongsök Härnösands BK 9 november 2019

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Träningstävling specialsök med röd kong

Glöm inte att publicera domare i SBK tävling

Nu är höstens tävlingssäsong i full gång och UG lydnad vill gärna påminna alla arrangörer av lydnadstävlingar om att domare numera ska publiceras i SBK tävling innan anmälningstiden för tävlingen gått ut. Saknas domare vid anmälningstidens utgång eller om det blir domarbyte ska detta skyndsamt publiceras i SBK tävling.

Läs gärna mer i Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar som ni hittar i högerkolumnen på denna länk:

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/regler-lydnad/

Publicerat i Okategoriserade, Tävling | Kommentarer inaktiverade för Glöm inte att publicera domare i SBK tävling